• ۰۲۱-۴۷۶۳۹ دفتر مرکزی

عیب یابی ایداکتور یا سلف ها

عیب یابی سلف ها یا ایندکتورها (inductor)

شناخت و عیب یابی سلف ها یا اینداکتورها (inductor)

 

 9

 

 

سلف همچنین اینداکتور یاچوک نیز نامیده می شود وقطعه ایست که هنگامی که پالس های جریان الکتریکی از آن عبور میکند می تواند انرژِ را به صورت مغناطیسی در خود ذخیره کند . چون سلف ها در برابر تغییر جریان عبوری مقاومت می کنند ، پس سیگنال های AC فرکانس بالا را کاهش می دهند که استفاده از آنها جهت فیلتر یا میزان سازی مدار ها را بسیار سودمند می سازد

 

10

نماد های شماتیک سلف یا اینداکتور

 

آزمایش سلف ها

 

آزمایش سلف ها نسبتا ساده است . در اصل سلف از یک سیم پیچیده شده دور یک هسته (بعضی ها هسته ندارند و هسته هوا نامیده میشوند ) که اغلب فریت می باشد ساخته شده اند .

مولتی متر آنالوگ را روی مقیاس X1  اهم تنظیم کرده یا مولتی متر دیجیتال را روی حالت اندازه گیری مقاومت اهمی قرار داده و پراب های آزمایش را به پایه های سلف تماس دهید . اگر قرائت (O.L) باشد پس سلف قطع شده و باید تعویض شود .

اگر سلف قطع نشده باشد میتوانید مولتی متر دیجیتال را روی مقیاس اندازه گیری اینداکتانس قرار داده یا از INDUCTANCE METER برای برسی سلف استفاده کنید (اگر این وسیله را داشته باشید) ، اندازه اینداکتانس باید در محدوده درصد خطا مجاز که روی سلف علامت گذاری شده باشد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید