• ۰۲۱-۴۷۶۳۹ دفتر مرکزی

ترانزیستور چیست ؟

ترانزیستورچیست

یک از قطعات الکترونیکی که در برد های تلویزیون زیاد استفاده می شود ترانزیستور می باشد که برای تعمیر تلویزیون باید نحوه کارکرد و تست ترانزیستور را بدانیم.

شناخت و عیب یابی ترانزیستور ها

 

11

ترانزیستور یک ابزار نیمه رسانا میباشد که صورت رایج جهت تقویت یا سوئیچ کردن سیگنال های الکترونیکی استفاده می شود . ترانزیستور از موارد رسانا که به صورت آغشته با هم هستند ساخته شده اند ، که دارای سه پایه برای اتصال به مدار بیرونی میباشند . ولتاژ یا جریان اعمال شده به یک جفت از پایه های ترانزیستور ، جریان عبوری از دوپایه دیگر را تغییر میدهد .

 

BJT (Bipolar Junction Transistor)

 

12 2

 

ترانزیستور های دوقطبی از سه بخش از مواد رسانا ساخته شده اند ، نوع P و نوع N که باعث ایجاد دوتقاطع PN میشوند ، یک تقاطع PN  بین امیتر و بیس و دیگری بین کالکتور  و بیس قرار دارد . BJT ها به صورت NPN یا PNP طبقه بندی میشوند که با توجه به ترتیب ماده  نوع  N  ونوع  P میباشد

 

 

13

نمادهای شماتیک

 

 آزمایش BTJ  ها : 

 

ابتدا تعیین کنید میخواهید ترانزیستور نوع NPN  یا PNP  را آزمایش کنید و اینکه کدام پایه ها بیس ، امیتر و کالکتور است ، این کار را می توانید با جستوجوی شماره ی قطعه ی ترانزیستور در اینترنت یا جستوجو در شماتیک دیاگرام تلویزیون LCD انجام دهید ، اگر نمیتوانید این اطلاعات را پیدا کنید ، از روشی که در کتاب (آزمایش قطعات الکترونیک) ذکر شده برای تعیین پایه ها استفاده کنید .

 

زمانی که نوع BJT  که میخواهید آزمایش کنید (PNP یا NPN )  وپایه های آن یعنی بیس ، امیتر و کالکتوررا تعیین کردید حالا آماده ی آزمایش هستید . مولتی متر دیجیتال را روی حالت آزمایش دیود قرار دهید . در BJT نوع NPN ، پراب آزمایش مشکی رنگ را روی پایه ی بیس و پراب قرمز را روی پایه ی کالکتور قرار دهید ، در هر دو قرائت باید O.L (Over Limit) روی صفحهی پانل مولتی متر نشان داده شود . سپس پراب قرمز را روی بیس و پراب مشکی را روی پایه کالکتور وسپس امیتر قرار دهید در این حالت باید افت ولتاژ 0.4 تا 0.7 در هر دو قرائت نمایش داده شود قرار دادن پراب مشکی روی کالکتور و پراب قرمز روی امیتر باید قرائت O.L  را نمایش دهد واگر پراب های آزمایش را جا به جا کنید تا اینکه پراب مشکی به امیتر و پراب قرمز به کالکتور وصل شود ، دوباره باید قرائت O.L را به دست آورید . بدست آوردن قرائت پایین (LOW)  در هر دوجهت بین بیس وامیتر نشان دهنده ی وجود اتصالی در نقطه برخورد آنها است ، همچنین اگر در دو جهت بین بیس و کالکتور قرائت پایینی نمایش داده شود نیز نشان دهنده اتصالی د ر نقطه ی برخورد آنها می باشد . یک ترانزیستور هنگامی که خراب میشود در یک یا دونقطه برخورد میتواند دچار اتصالی شود .

 

اکنون در مورد نوع PNP  شما می توانید آزمایش مشابهی را انجام دهید تنها کافی است جهت پراب های آزمایش را برعکس توضیحات ذکر شده در نوع NPN قرار دهید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید